Jule Müller, Kerstin Pfefferkorn – Schmuck, Grafik

JULE MÜLLER, KERSTIN PFEFFERKORN – DIPLOMARBEITEN SCHMUCK, GRAFIK
Ausstellung vom 24. September bis 27. Oktober 1998